Tēmas

2020./2021. Mācībspēku saraksts / noslēgumu darbu tēmas

Saraksts ir atjaunots 19.oktobrī, 2020.g | BDP - bakalaura darbs ar projekta daļu | IP - inženierprojekts | MD - maģistra darbs

Tēmas izvēlēties līdz 1.novembrim!

Amats    Zin.vad. Darbs Autors Tēma
prof. /
vad.pētn.
Apse-Apsītis
Pēteris
BDP Brīvs
Elektropiedziņas momenta devēja izstrāde un izpēte
prof. /
vad.pētn.
Apse-Apsītis
Pēteris
MD Brīvs
Elektroenerģijas patēriņa daudzpunkutu sinhronās mērīšanas sistēmas izpēte
prof. /
vad.pētn.
Apse-Apsītis
Pēteris
MD Brīvs
Industriālā līdzsprieguma (650V) elektroenerģijas pārveidotāju izpēte
prof. /
vad.pētn.
Apse-Apsītis
Pēteris
MD Brīvs
IoT bāzētu studiju procesa attālināto praktisko darbu stendu izstrāde un izpēte
lab.vad. /
Avotiņš
Ansis
BDP Arvīds
Būmanis
Elektriskā velosipēda piedziņas izpēte un testešānas stenda izstrāde
Investigation of electrical bycicle drives and testing stand development
lab.vad. /
Avotiņš
Ansis
BDP/IP Brīvs
Vienkāršota matemātiskā modeļa izveide apgaismojuma līmeņa regulēšanai viedām apgaismes sistēmām
lab.vad. /
Avotiņš
Ansis
BDP/IP Brīvs
Kustības detektēšanas sensora izveide viedo pilsētu apgaismes sistēmām
/
Bogdanovs
Artūrs
BDP Brīvs
Daudzlīmeņu invertora prototipa izstrāde
/
Bogdanovs
Artūrs
BDP Brīvs
Izolēta daudz-fāžu līdzstrāvas pārveidotāja prototipa izstrāde izmantošanai elektrotransportā
/
Bogdanovs
Artūrs
BDP Brīvs
Automobiļu līdzstrāvas pārveidotāja drošuma novērtējums kritiskos darbības režīmos
lab.vad. /
Dr.sc.ing.
Dāboliņa
Inga
BDP/MD Brīvs
4D skenera koncepcijas izstrāde
vadītāji: I.Dāboliņa, P.Apse-Apsītis
lab.vad. /
Dr.sc.ing.
Dāboliņa
Inga
BDP/MD Brīvs
Mehāniska robota (roka) izstrāde šķiedru materiālu testēšanai vienādos apstākļos
vadītāji: I.Dāboliņa, R.Poriņš
lab.vad. /
Dr.sc.ing.
Dāboliņa
Inga
BDP/MD Brīvs
Mēhāniska robota izstrāde virsmas tīrības novērtēšanai
vadītāji: I.Dāboliņa, R.Poriņš
prof. /
Gorobecs
Mihails
* Brīvs
Ģenētisko algoritmu izpēte un izstrāde elektriskā transporta energoefektīvai optimālai vadībai
prof. /
Gorobecs
Mihails
* Brīvs
Imūno algoritmu izpēte un izstrāde bezpilota elektrisko transportlīdzekļu koordinēšanai un optimālo kustības parametru izvēlei
prof. /
Gorobecs
Mihails
* Brīvs
Dziļu neironu tīklu izpēte un izstrāde bezpilota elektriskā transportlīdzekļa šķēršļu atpazīšanai un trajektorijas plānošanai
prof. /
Gorobecs
Mihails
* Brīvs
Adaptīvo mašīnapmācības algoritmu izpēte un izstrāde bezpilota elektriskā transportlīdzekļu komandas kooperēšanai kopīgā uzdevuma risināšanai
prof. /
Gorobecs
Mihails
* Brīvs
Mākslīgo imūno sistēmu izpēte un izstrāde bezpilota elektriskā transporta sistēmas bīstamo situāciju novēršanai
prof. /
Gorobecs
Mihails
* Brīvs
Faziloģikas algoritmu izpēte un izstrāde bezpilota elektriskā transportlīdzekļa tehniskai diagnostikai
prof. /
Gorobecs
Mihails
Aizņemts

Research and development of embedded computer vision system for unmanned vehicle control
prof. /
vad. pētn.
Hramcovs
Vladimirs
IP Brīvs
Līdzsprieguma pārveidotājs ar augstfrekvences transformatoriem 2.fāžu slēgumā  AC-posmā, primāro spriegumu balansēšanas metožu izstrādāšana.
prof. /
vad. pētn.
Hramcovs
Vladimirs
IP Brīvs
Ventiļu bloku drošuma palielināšana, minimizējot diožu parametru tehnoloģisko izkliedi
prof. /
vad. pētn.
Hramcovs
Vladimirs
BDP Brīvs
Pārspriegumu novadīšanas mūslaiku metodes un ierīces tīkliem un līnijām
prof. /
vad. pētn.
Hramcovs
Vladimirs
BDP Brīvs
Mūslaiku metodes reaktīvās jaudas kompensēšanai zemsprieguma lokāliem patērētājiem ar mainīgu slodzi
/
zin.asist.
Korņejevs
Aleksandrs
BDP Brīvs
Elektriskā bezpilota lidaparāta vertikālās pacelšanās testa stenda izpēte un izstrāde
/
zin.asist.
Korņejevs
Aleksandrs
BDP Brīvs
Neironu tīklu izpēte un izstrāde bezpilota lidaparātu energopateriņa optimizācijai
/
zin.asist.
Korņejevs
Aleksandrs
BDP Brīvs
Bezpilota lidaparāta energoefektivitātes paaugstināšanas metožu izpēte un izstrāde
prof. /
vad. pētn.
Krievs
Oskars
MD Brīvs
Automobiļu pārveidotāja vadība izmantojot netiešus viena strāvas devēja mērījumus
prof. /
vad. pētn.
Krievs
Oskars
MD Brīvs
Daudzlīmeņu invertora strāvas mērīšanas konceptu izpēte
prof. /
vad. pētn.
Krievs
Oskars
MD Brīvs
Mobilās elektrobarošanas stacijas izpēte un izstrāde ar ūdeņraža kurināmā elementu
lekt. /
pētn.
Kroičs
Kaspars
IP Brīvs
Uz GaN tranzistoriem bāzēta BLDC motora invertora izstrāde
Development of GaN transistor based BLDC motor inverter
lekt. /
pētn.
Kroičs
Kaspars
IP Brīvs
Soļu motora vadības izstrāde mikrosoļu režīmā
Development of stepper motor control system in microstepping mode
lekt. /
pētn.
Kroičs
Kaspars
IP Brīvs
Mācību stenda izstrāde BLDC motora vadības demonstrācijai
Development of educational test bench for control system demonstration of BLDC motor
lekt. /
pētn.
Kroičs
Kaspars
IP Brīvs
Tehniskā risinājuma un vadības metodes izstrāde līdzsprieguma pārveidotāja pārtrauktās strāvas režīmā slēgšanās zudumu samazināšanai
Development of technical solution and control method for DC converter in continuous mode to reduce switching losses
lekt. /
pētn.
Kroičs
Kaspars
MD Brīvs
Ar frekvenču pārveidotāju aprīkota asinhronā dzinēja mācību stenda izstrāde
Development of the educational test bench for VFD controlled induction motor
lekt. /
pētn.
Kroičs
Kaspars
MD Brīvs
Uz GaN tranzistoriem balstīta atpakaļgaitas pārveidotāja izpēte
Research on GaN transistor based flyback converter
lekt. /
pētn.
Kroičs
Kaspars
MD Brīvs
Bezsuku līdzstrāvas motora automātiskās inerces noteikšanas metožu izstrāde
Development of methods for automatic detection of inertia of a brushless DC motor
lekt. /
pētn.
Kroičs
Kaspars
MD Brīvs
Līdzsprieguma pārveidotāja izstrāde kā magnētisko elementa tinumus izmantojot spiesto plati
Development of DC-DC converter with a magnetic elements made from PCB
doc. /
Maksimkina
Jūlija
BDP Brīvs
Virsmas efekta izpēte asinhronos dzinējos
doc. /
Maksimkina
Jūlija
MD Brīvs
AD palaišanas procesa izpēte ar  virsmas efekta ietekmi
doc. /
pētn.
Potapovs
Andrejs
BDP Brīvs
Attālināta bezvadu monitoringa un vadības sistēmu izpēte un izstrāde 
doc. /
pētn.
Potapovs
Andrejs
BDP Brīvs
3D printeru elektrisko shēmu un programmnodrošinājuma risinājumu izpēte 
doc. /
pētn.
Potapovs
Andrejs
MD Brīvs
Tenzorezistoru svaru sensoru pielietošanas iespēju izpēte nepārtraukta svara mērījumu sistēmās 
prof. Raņķis
Ivars
MD Brīvs
Maiņsprieguma divpolārās modulācijas tehnisko risinājumu izstrāde un izpēte
prof. /
Ribickis
Leonīds
BDP Brīvs

prof. /
Ribickis
Leonīds
MD Brīvs

asoc.prof. /
vad. pētn.
Steiks
Ingars
BDP Aizņemts
Attālināta laboratorijas darba izstrāde uz FESTO Robotino aparatūras bāzes
asoc.prof. /
vad. pētn.
Steiks
Ingars
BDP Aizņemts
Galvaniski atsaistīta vairāku izeju DC/DC pārveidotāja izstrāde
asoc.prof. /
vad. pētn.
Steiks
Ingars
IP Brīvs
Attālināta laboratorijas darba izstrāde uz OMRON PLC aparatūras bāzes
asoc.prof. /
vad. pētn.
Steiks
Ingars
MD Aizņemts
Programmējamā loģiskā kontrollera lietotāja saskarnes interfeisa izpēte un izstrāde
asoc.prof. /
vad. pētn.
Steiks
Ingars
MD Aizņemts
Kurināmā elementa sistēmas elektronikas pārveidotāja izpēte un izstrāde
vad. pētn.
Suzdaļenko
Aleksandrs
BDP/IP/MD Brīvs
Maksimālās jaudas punkta sekošanas algoritmu testēšanas stenda izstrāde saskaņā ar EN50530
vad. pētn.
Suzdaļenko
Aleksandrs
BDP/IP/MD Brīvs
Sekcionēšanas algoritmu testēšanas stenda izstrāde saskaņā ar EN62116
vad. pētn.
Suzdaļenko
Aleksandrs
BDP/IP/MD Brīvs
Fotoelektrisko pārveidotāju digitālā dvīņa izstrāde uz programmējamā barošanas bloka bāzes
vad. pētn.
Suzdaļenko
Aleksandrs
BDP/IP/MD Brīvs
Energoelektronikas pārveidotāju parazītisko komponentu identifikācijas metožu izpēte
vad. pētn.
Suzdaļenko
Aleksandrs
BDP/IP/MD Brīvs
Energoelektronikas pārveidotāju vadība izmantojot strāvas bezsensoru metodi
vad. pētn.
Suzdaļenko
Aleksandrs
BDP/IP/MD Brīvs
Neintruzīvo slodzes atpazīšanas metožu izpēte un analīze
vad. pētn.
Suzdaļenko
Aleksandrs
BDP/IP/MD Brīvs
Ar Saules enerģijas darbināma lidaparāta elektriskās daļas projektēšana un optimizācija
vad. pētn.
Suzdaļenko
Aleksandrs
BDP/IP/MD Brīvs
Analysis of ADC measurement circuits failure states in power electronics converters
vad. pētn.
Suzdaļenko
Aleksandrs
BDP/IP/MD Brīvs
Development of software-based sensor-health-state-observer and/or sensor-fault-identification observer for power electronics applications
vad. pētn.
Suzdaļenko
Aleksandrs
BDP/IP/MD Brīvs
Simulation analysis of sensor-fault-tolerant-control in power-factor correction scheme
vad. pētn.
Suzdaļenko
Aleksandrs
BDP/IP/MD Brīvs
Development of power factor correction prototype with sensor-fault-tolerant-control
lekt. /
pētn.
Šenfelds
Armands
BDP Aizņemts
Vairāku 3D printēšanas iekārtu ražošanas sistēmas optimizācija
lekt. /
pētn.
Šenfelds
Armands
BDP Aizņemts
Bezpilota lidaparāta izstrāde filmēšanai iekštelpās
lekt. /
pētn.
Šenfelds
Armands
BDP Brīvs
Industriāla robota sistēmas virtuālā dvīņa izstrāde
/
vad. pētn.
Uteševs
Igors
BDP Brīvs
Moderno adapronisko vadības sistēmu metodes industriāliem tehnoloģiskiem procesiem attīstības izpēte un analīze
/
vad. pētn.
Uteševs
Igors
BDP Brīvs
Nanotehnologisko metožu pielietojumu iespējas industriālā elektronikā attīstības izpēte un analīze
/
vad. pētn.
Uteševs
Igors
IP Brīvs
Viedo ražošanas procesu kontroles sistēmu izpēte, izstrāde un analīze
/
vad. pētn.
Uteševs
Igors
IP Brīvs
Automatizēto  vadības sistēmas izstrāde
/
vad. pētn.
Uteševs
Igors
MD Brīvs
Elektrotransporta intelektuāla  vadības sistēmas izveide un izpēte
lab.vad. /
pētn.
Vītols
Kristaps
BDP/IP Brīvs
Baterijas pārvaldības sistēmas izstrāde 16 elementu LiFePO4 baterijai
lab.vad. /
pētn.
Vītols
Kristaps
BDP/IP Brīvs
Elektromobiļu ātrās lādēšanas komunikācijas sistēmas izpēte un realizācija
lab.vad. /
pētn.
Vītols
Kristaps
BDP/IP Aizņemts
18650 tipa bateriju elementu ietilpības pētīšanas iekārtas izpēte un izstrāde
lab.vad. /
pētn.
Vītols
Kristaps
BDP/IP Brīvs
Vadības izstrāde 40kW baterijas-mikrotīkla interfeisa impulsregulatoram
asoc.prof. /
vad. pētn.
Zaķis
Jānis
MD Brīvs
Enerģijas uzkrājēja optimizācija un lādēšanas algoritmu izvēle mājsaimniecībā
asoc.prof. /
vad. pētn.
Zaķis
Jānis
MD Brīvs
Viedā nanotīkla slodžu vadības sistēma ar enerģijas uzkrājēju
asoc.prof. /
vad. pētn.
Zaķis
Jānis
MD Brīvs
Energoelektronikas pārveidotāju izpēte vēja enerģijas sistēmās
asoc.prof. /
vad. pētn.
Zaķis
Jānis
MD Brīvs
Augstfrekvences (6.78 MHz) invertora izstrāde ar GaN tranzistoriem bezvadu enerģijas pārvadei
asoc.prof. /
vad. pētn.
Zaķis
Jānis
MD Brīvs
Bezvadu enerģijas pārvades sistēmas izstrāde dinamiska bateriju uzlādei
prof. /
vad. pētn.
Žiravecka
Anastasija
BDP Brīvs
Mūsdienu elektrodzinēju darbības diagnostikas metodes 
Modern methods for the diagnostics of electric motors operation
prof. /
vad. pētn.
Žiravecka
Anastasija
MD Brīvs
Mazizmēru darza tehnikas bezvadu darbības iespēju izpēte un analīze
Research and comparison of wireless operation possibilities of small garden equipment
prof. /
vad. pētn.
Žiravecka
Anastasija
MD Brīvs
Dīzeļmotora cilindra-virzuļa grupas elementu matemātiskā modelēšana to stravas diagnostikai
Mathematical modelling of cylinder-piston group elements of diesel-engine for its current diagnostics
prof. /
vad. pētn.
Žiravecka
Anastasija
MD Brīvs
Spektrālās analīzes pielietošana elektrodzinēju darbības diagnostikai
Application of spectral analysis for diagnostics of electric motor operation

* Piezīme (M.Gorobecam): tēmās minētas lielas algoritmu grupas un vispārināts uzdevums. Izvēloties tēmu vajadzēs vēl precizēt atbilstoši mācību līmenim: 1) izvēlētā algoritma vai metodes modifikāciju; 2) elektrisko transportlīdzekļu veidu (tramvajs, trolejbuss, vilciens, automašīna, speciālās nozīmes tehnika, bezpilota virszemes, lidojošais, ūdens, zemūdens transports u.c.); 3) konkretizēt risināmo apakš-uzdevumu.