Tēmas

2022./2023. Mācībspēku saraksts / noslēgumu darbu tēmas

Aktualizētu tēmu saraksts ir atjaunots 16.februārī, 2023.g | BDP - bakalaura darbs ar projekta daļu | IP - inženierprojekts | MD - maģistra darbs

Iesniegumu kopā ar uzdevumu iesniegt Darjai Korabickai (darja.korabicka@rtu.lv, Āz.12/1-505.telpa) līdz 7.martam!

Studenti var piedāvāt savas tēmas gan sarakstā norādītiem, gan arī citiem mācībspēkiem!

Amats    Zin.vad. Darbs Autors Tēma
lektors /
vad. pētn.
Kroičs
Kaspars
IP Brīvs
Droseles izstrāde ar spiestās plates celiņiem
lektors /
vad. pētn.
Kroičs
Kaspars
IP Brīvs
Bezsuku līdzstrāvas motora ātruma regulātora izstrāde
lektors /
vad. pētn.
Kroičs
Kaspars
MD Brīvs
Superkondensatora uzkrājējsistēmas vadības metožu izpēte līdzsprieguma mikrotīklā
lektors /
vad. pētn.
Kroičs
Kaspars
MD Brīvs
Magnētiski integrētu pasīvo elementu izstrāde
lektors /
vad. pētn.
Kroičs
Kaspars
MD Brīvs
Bezsuku līdzstrāvas motora automātiskās inerces noteikšanas metožu izpēte un realizācija
asoc.prof. /
vad. pētn.
Bražis
Vieturs
IP Brīvs
Sinhronās piedziņas laboratorijas stenda izstrāde
asoc.prof. /
vad. pētn.
Bražis
Vieturs
IP Brīvs
Elektroenerģijas uzkrājējsistēmas pārveidotāja izveide
asoc.prof. /
vad. pētn.
Bražis
Vieturs
IP Brīvs
Vilces piedziņas laboratorijas stenda vadības sistēmas izpēte un izveide
asoc.prof. /
vad. pētn.
Bražis
Vieturs
IP Brīvs
Līdzstrāvas tīkla eksperimentālās pārvades līnijas izpēte un izstrāde
asoc.prof. /
vad. pētn.
Bražis
Vieturs
MD Brīvs
Laboratorijas stenda PID-regulatora izstrāde
asoc.prof. /
vad. pētn.
Bražis
Vieturs
MD Brīvs
Elektriskās piedziņas enerģijas uzkrājējsistēmas laboratorijas stenda izpēte
asoc.prof. /
vad. pētn.
Bražis
Vieturs
MD Brīvs
Elektriskās piedziņas laboratorijas stenda izpēte
asoc.prof. /
vad. pētn.
Bražis
Vieturs
MD Brīvs
Modelēšanas laboratorijas līdzstrāvas tīkla izpēte un izstrāde
asoc.prof. /
vad. pētn.
Bražis
Vieturs
MD Brīvs
Vilces piedziņas elektroenerģijas uzkrājējsistēmu izpēte
prof. /
vad. pētn.
Kuņicina
Nadežda
BDP/IP Brīvs
Datu iegūšanas risinājumu analīze tālvadības sistēmām viedās pilsētās
Analysis of data acquisition solutions for remote systems in smart cities
prof. /
vad. pētn.
Kuņicina
Nadežda
BDP/IP Brīvs
Sensoru tīklu tehnoloģiju lietojumi Noteiktas nodaļas elektroapgādes tīkla modernizācijas projektos
Applications of sensor network technologies in the modernization projects of the power supply network of certain departments
prof. /
vad. pētn.
Kuņicina
Nadežda
BDP/IP Brīvs
Avārijas automātikas sistēmas projektēšana dažādām ēkām
Emergency automation system design for various buildings
prof. /
vad. pētn.
Kuņicina
Nadežda
MD Brīvs
Atjaunojamās enerģijas avotu tīkla integrācijas topoloģiju izpēte, elektromobiļu uzlādes punktu izveidei lauku reģionos
Development of integrated hub topologies, for the creation of EV charging points in rural regions
prof. /
vad. pētn.
Kuņicina
Nadežda
MD Brīvs
Enerģijas ražošanas pašpietiekamības koncepcijas ieviešana, integrējot biogāzes ražotnes ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai
Implementation of the concept of energy production self-sufficiency by integrating biogas plants for sustainable regional development
prof. /
vad. pētn.
Kuņicina
Nadežda
MD Brīvs
Prasības un vadlīnijas viedo datorvadības risinājumu komponenšu izstrādei ekspluatācijai pastiprinātas vides negatīvās ietekmes apstākļos
Requirements and guidelines for the development of components of intelligent computer control solutions for operation under influence of in the negative environments conditions
lektors /
zin.asist.
Maksimkins
Pāvels
BDP/IP Brīvs
Elektrodermālās aktivitātes nolasīšanas iekārtas izstrāde
prof. /
vad. pētn.
Galkins
Iļja
MD Brīvs
Elektroķīmisko (bateriju) enerģijas uzkrājēju ar tīklu salāgojošie pārveidotāji ar daļējas jaudas posmu
Interface Converters for Battery Energy Storage Systems with Partial Power Conversion Stage
prof. /
vad. pētn.
Galkins
Iļja
MD Brīvs
Medicīnisko / ortopēdisko personālas mobilitātes līdzekļu augšējā līmeņa vadības mezgli
Top-level Control Units for Medical / Orthopaedical Personal Mobility Vehicles
prof. /
vad. pētn.
Galkins
Iļja
MD Brīvs
Telpiski adaptīvā apgaismošanas aprīkojuma augšējā līmeņa vadības mezgli
Top-level Control Units for Spatially Adaptive Lighting Equipment
prof. /
vad. pētn.
Galkins
Iļja
MD Brīvs
LED draiveris ar jauktu (plūstošu un pakāpienveida) gaismas regulēšanu
LED driver with combined (fluent and step-wise) light regulation
lab.vad. /
vad. pētn.
Vītols
Kristaps
BDP/IP Brīvs
Dinamometra stenda barošanas risinājuma izpēte un izstrāde
lab.vad. /
vad. pētn.
Vītols
Kristaps
BDP/IP Brīvs
Ar superkondensatoriem aprīkotas punkta metināšanas iekārtas izpēte un izstrāde
lab.vad. /
vad. pētn.
Vītols
Kristaps
BDP/IP Brīvs
Pārvaldības sistēmas izpēte un izstrāde Hyundai Kona baterijas moduļiem
lab.vad. /
vad. pētn.
Vītols
Kristaps
BDP/IP Brīvs
Ar saules paneļiem aprīkota NiMH baterijas lādētāja izpēte un izstrāde plašam temperatūras diapazonam
lab.vad. /
vad. pētn.
Vītols
Kristaps
BDP/IP Brīvs
Ar attālinātu vadību aprīkota bateriju ietilpības mērītāja izpēte un izstrāde
lab.vad. /
vad. pētn.
Vītols
Kristaps
BDP/IP Brīvs
Elektromobiļu ātrās lādēšanas komunikācijas daļas izpēte un izstrāde
lab.vad. /
vad. pētn.
Vītols
Kristaps
BDP/IP Brīvs
Modulāra mikropiedziņas komplekta izpēte un izstrāde mikrokontrolleru apmācības kursam
lab.vad. /
vad. pētn.
Vītols
Kristaps
BDP/IP Brīvs
VI-502 mācību plates izpēte un izstrāde mikrokontrolleru apmācības kursam
docents /
vad. pētn.
Potapovs
Andrejs
BDP Brīvs
Attālināta bezvadu monitoringa un zema enerģijas patēriņa sensoru mezglu izpēte un izstrāde
docents /
vad. pētn.
Potapovs
Andrejs
BDP Brīvs
Energoefektīvu sensoru mezglu tīklu risinājumu izpēte un izstrāde
docents /
vad. pētn.
Potapovs
Andrejs
BDP Brīvs
Lokālu monitoringa sistēmu datu glabāšanas un vizualizācijas risinājumu izpēte un izstrāde
docents /
vad. pētn.
Potapovs
Andrejs
MD Brīvs
Tenzorezistoru svaru sensoru pielietošanas iespēju izpēte nepārtraukta svara mērījumu sistēmās
asoc.prof. /
vad. pētn.
Zaķis
Jānis
BDP/MD Brīvs
Vēja enerģijas sistēmas ar vertikālas ass vēja ģeneratoru izpēte

*