Prakse

 • 23 Maijs 2023

Prakses aizstāvēšana

-> Reģistrēties šeit!
-> Kam: RECO, RECAO, AECO bakalaura studentiem
-> Kad: 25.maijā (ceturtdiena), no plkst. 9:00-13:00.
-> Kur: Āzenes iela 12/1 (EVIF ēka), Rīga (telpa tiks precizēta)
-> Prezentācija: "PowerPoint" 5-7 min

Dokumenti

Uzmanību! Aizpildītā prakses līguma forma, pirms parakstīšanas, elektroniski jānosūta:

Bakalaura studiju studentiem -> Ansim Avotiņam (ansis.avotins@rtu.lv)

Maģistra studiju studentiem -> Anastasijai Žiraveckai (anastasija.ziravecka@rtu.lv),

jo tiek piešķirts līguma Nr., un tad līgums tiek atsūtīts atpakaļ, lai varētu veikt līguma parakstīšanu.

Prakses laikā veiktie uzdevumi veicina tieši šīs profesijas praktisko iemaņu apguvi. Sīkāk uzdevumus specificē prakšu vadītāji gan no RTU, gan no uzņēmuma.


Prakses iespējas

Informācija par prakses iespējām:

Aktuālas prakses iespējas Latvijā (sludinājumi ir zemāk):

Informācija par prakses iespējām ārzemju uzņēmumos:

P.S. Praksei ārzemēs varat izmantot "ERASMUS" stipendiju!

Sludinājumi

 • 21 Septembris 2022

Prakse: Elektrotehniķis SIA “JŪRMALAS GAISMA”

Lejupielādēt sludinājumu


Mēs tev apmācīsim:

 • Veikt elektrisko tīklu ekspluatācijas un remonta darbus.
 • Veikt apgaismošanas elektroietaises normālas darbības traucējumu novēršanu vai lokalizēšanu un režīma atjaunošanu, izdarot nepieciešamos pārslēgumus.
 • Veikt periodiskas apskates un neliela apjoma apgaismošanas elektroietaišu tehniskās apkalpošanas darbus.
 • Veikt nepieciešamos elektrisko un neelektrisko lielumu mērījumus elektrotīklā, novērtēt tos.
 • Montēt un apkalpot apgaismes ķermeņus.
 • Montēt izjaucamus un neizjaucamus elektroiekārtu savienojumus.

Piesakoties Tu iegūsi:

 • Teorētisko zināšanu pielietošanu praksē.
 • Pieredzi profesionālajai izaugsmei.
 • Nozares profesionāļu atbalstu.

Ja esi ieinteresēts/-a iegūt prakses vietu un esi vismaz 18 gadus vecs, piesakies sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: gaisma@jurmalasgaisma.lv
 • 21 Septembris 2022

Darbs: Elektromontieris SIA “JŪRMALAS GAISMA”

Lejupielādēt sludinājumu


Galvenie darba pienākumi:

 • Veikt elektrisko tīklu ekspluatācijas un remonta darbus.
 • Veikt apgaismošanas elektroietaises normālas darbības traucējumu novēršanu vai lokalizēšanu un režīma atjaunošanu, izdarot nepieciešamos pārslēgumus.
 • Veikt periodiskas apskates un neliela apjoma apgaismošanas elektroietaišu tehniskās apkalpošanas darbus.
 • Veikt nepieciešamos elektrisko un neelektrisko lielumu mērījumus elektrotīklā, novērtēt tos.
 • Montēt un apkalpot apgaismes ķermeņus.
 • Montēt izjaucamus un neizjaucamus elektroiekārtu savienojumus.
 • Veikt operatora darbus ar autohidropacēlāju, kas paredzēts cilvēku pacelšanai darbam augstumā.

Prasmes pretendentiem/ēm:

 • Vidējā profesionālā izglītība un otrā līmeņa profesionālās kvalifikācijas kursi.
 • Lasīt, izprast un lietot tehnisko dokumentāciju, tehnoloģiskās kartes, tehniskos apzīmējumus, elektroiekārtu ražotāja instrukcijas, iekšējās instrukcijas.
 • Mēraparātu darbības principu pārzināšana.
 • Atpazīt un izmantot atbilstošus materiālus montāžas darbu veikšanai kabeļu un gaisvadu līnijās.
 • Montēt gaisvadu līniju elementus (balstus, vadus, armatūru). Montēt kabeļlīnijas un to elementus (tranšeju veidošana, kabeļu guldīšana, gala un savienojošās uzmavas montāža).
 • Veikt atslēdznieka darbus.
 • Efektīvi plānot un organizēt savu darbu.
 • B zemsprieguma (Bz) vai C zemsprieguma (Cz) elektrodrošības grupa.
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība, vēlama C kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība.
 • A līmeņa 2.pakāpes valsts valodas prasme.

Piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu Jūrmalas pilsētā.
 • Profesionālas pilnveidošanās un izglītošanās iespējas.
 • Darbu maiņās.
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
 • Algas likme 3.75 EUR stundā pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentus/es lūdzam CV ar norādi Elektriskā tīkla operatīvās apkalpošanas iecirkņa Elektromontiera vakancei līdz 2022.gada 30.septembrim sūtīt uz e-pastu: gaisma@jurmalasgaisma.lv , vai pa pastu – SIA “Jūrmalas gaisma” Jomas ielā 28, Jūrmalā, LV-2015