Nāc studēt!

Studiju programma: ADAPTRONIKA

...

Adaptronikas studiju programma ir samēra jauna, bet apvieno labākas un interesantākas specializācijas. Programma sagatavo elektroinženierus adaptīvo iekārtu un sistēmu izstrādei trijās specializācijās: industriālā adaptronika, adaptronika medicīnā un veselības aprūpē, adaptronika informācijas sistēmās.Budžeta vietas: Rīgā - 22, Cēsīs - 10, Liepājā - 3, Ventspils - 8

Bakalaura studijas: pilna laika klātiene: 2800 EUR, nepilna laika neklātiene: 1650 EUR

Bakalaura studijas: pilna laika klātiene- 4,5 gadi, nepilna laika neklātiene - 5,5 gadi.

Maģistra studijas: pilna laika klātiene- 1,5 gads, nepilna laika neklātiene - 2 gadi.

Bakalaura studiju galvenais mērķis ir sniegt profesionālas zināšanas attīstīt profesionālās, radošās un pētniecības prasmes darbam adaptronikas jomā. Maģistratūras absolventiem ir iespējas turpināt doktora studiju programmā.

Esi pētnieks! Pētniecība ir svarīga izglītības daļa, fakultātē ir iespēja darboties laboratorijās, risināt elektrotehnisko iekārtu automatizācijas uzdevumus projektu līmenī un citus pētniecības uzdevumus. Iespēja piedalīties konferencēs, kas pulcē vadošos pētniekus, doktorantus un elektroinženierus no Latvijas un ārvalstīm, kur studenti ir aicināti piedalīties kā klausītājam. Katru gadu notiek fakultātes organizētas RTUCON konference un Doktorantu skola.

Prakse! Pilnveido savas zināšanas praksē studiju laikā. Mūsu studentiem ir iespēja piedalīties procesu izpētē, iegūt teorētiskās un profesionālās zināšanas gan nacionālos gan starptautiskos uzņēmumos, tādos kā AS Augstsprieguma tīkls, Mercedes-Benz Group AG , AS Sadales tīkls, SIA Allatherm un citi. Maģistra līmeņa studentiem paredzēta prakse kā ārpus universitātes uzņēmumos, rūpnīcās, tā arī studējošie var līdzdarboties arī RTU EVIF laboratorijās un fakultātē, Tallinn University of Technology, University of Duisburg-Essen.

Sasniedz virsotnes! Joma, kas nodrošina efektīvu jaunu tehnoloģiju izstrādes, elektrotehnikas, elektronikas, mehatronikas, adaptīvo materiālu, adaptronikas elementu un sistēmu, to regulēšanas un vadības prasmes un ļauj sekmīgi iekļauties vietējā un starptautiskā darba tirgū dažādās ražošanas nozarēs un sfērās. Mūsu absolventi strādā tādos uzņēmumos, ka piemēram, SIA TET, AS Latvenergo, Schneider elektric, Mikrotīkls, Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, BEC GmbH, SIA EMT.


Studiju programma: ELEKTROTEHNOLOĢIJU DATORVADĪBA

...

Budžeta vietas: Rīgā - 40, Cēsīs - 8, Liepājā - 7

Bakalaura studijas: pilna laika klātiene: 2800 EUR, nepilna laika neklātiene: 1650 EUR

Bakalaura studijas: pilna laika klātiene- 4 gadi, nepilna laika neklātiene - 5 gadi.

Maģistra studijas: pilna laika klātiene- 1 gads, nepilna laika neklātiene - 1,5 gads.

Bakalaura studiju galvenais mērķis ir sniegt profesionālas zināšanas par elektrisko tehnoloģiju darbības teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, energoelektronikas iekārtu projektēšanu, elektrisko tehnoloģiju automatizāciju un to sistēmu praktisko izveidi, izmantojot mikroprocesoru tehniku. Studiju virziens ir enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas.
Piedāvātie specializācijas virzieni:

-> industriālā elektronika un elektrotehnoloģijas;
-> elektrotransporta datorvadība

Esi pētnieks! Pētniecība ir svarīga izglītības daļa, fakultātē ir iespēja darboties laboratorijās, risināt elektrotehnisko iekārtu automatizācijas uzdevumus projektu līmenī un citus pētniecības uzdevumus. Iespēja piedalīties konferencēs, kas pulcē vadošos pētniekus, doktorantus un elektroinženierus no Latvijas un ārvalstīm, kur studenti ir aicināti piedalīties kā klausītājam. Katru gadu notiek fakultātes organizētas RTUCON konference un Doktorantu skola.

Prakse! Pilnveido savas zināšanas praksē studiju laikā. Mūsu studentiem ir iespēja piedalīties procesu izpētē, iegūt teorētiskās un profesionālās zināšanas gan nacionālos gan starptautiskos uzņēmumos, tādos kā AS Latvenergo, Mercedes-Benz Group AG , AS Sadales tīkls, ABB Latvia, SIA EK-sistēmas, SIA Vizulo un citi. Maģistra līmeņa studentiem paredzēta prakse kā ārpus universitātes uzņēmumos, rūpnīcās, tā arī studējošie var līdzdarboties arī RTU EVIF laboratorijās un fakultātē.

Sasniedz virsotnes! Studiju programmas absolventi var strādāt par elektroinženieriem ikvienā uzņēmumā, veicot atbilstošus pienākumus elektrisko tehnoloģiju ekspluatācijā, izveidē un projektēšanā, zināšanas par darba organizāciju, sociālajiem jautājumiem un ekonomiskās darbības principiem ļauj sekmīgi iekļauties vietējā un starptautiskā darba tirgū. Mūsu absolventi strādā tādos uzņēmumos, ka piemēram, Latvenergo, Schneider elektric, Mikrotīkls, Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca.