Dokumenti

Dokumenti noslēguma darbam

UZDEVUMA veidlapa (jābūt iesietam darbā)

KOMISIJAS veidlapa (jābūt iesietam darbā)
Elektrisko shēmu apzīmējumiem varat izmantot dotos literatūras avotus:

J. Valeinis „Ievads elektriskās piedziņas vadības sistēmās”, RTU Izdevniecība, 2007, 22. – 30.lpp.

L. Ribickis, J. Valeinis „Elektriskā piedziņa mehatronikas sistēmās”, Rīga, 2008, 149. – 157. lpp.