Industriālās elektronikas, elektrotehnikas un enerģētikas institūts

Aktualitātes

  • 04 Maijs 2024

Noslēguma darbu aizstāvēšana

Noslēguma darbu aizstāvēšana notiks 11., 18. jūnijā
Adrese: Āzenes iela 12/1, Rīga, 525.telpa
Piebilde: Noslēguma darbus iesniedzam parakstot elektroniski PDF formātā un agšupielādējot ORTUS.

11.jūnija saraksts (atvērt/lejupielādēt)

18.jūnija saraksts (atvērt/lejupielādēt)

  • 03 Maijs 2024

Vakance: "Baltic RCC" aicina darbā inženieri

Šajā amatā būs iespējas:

-> modelēt un analizēt elektrisko sistēmu drošības procesus;
-> komandā izstrādāt, ieviest un uzraudzīt Baltic RCC darbības procesus sadarbībā ar Baltijas un Eiropas pārvades sistēmu operatoriem;
-> strādāt ar datu apmaiņas platformām, iegustot jaunas un pilnveidojot jau esošas programmēšanas prasmes;
-> piedalities starptautiskãs darba grupãs, lai izsträdätu un istenotu regionäla, ka ari Eiropas mēroga procesus;
-> sadarboties ar visiem Eiropas un Skandinavijas reģionālajiem koordinācijas centriem;
-> strādāt saskaņā ar darba laiku, kas organizēts pēc darba laika grafika.

Sludinājums CV.lv

  • 05 Aprīlis 2024

Norādījumi noslēguma darba rakstītājiem

21.03.2024. ir izdots rīkojums Nr. 02000-1.1-e/33 ar kuru ir noteikts, ka:

1.1. Sākot no 2023./2024. studiju gada pavasara semestra studiju noslēguma darbus studējošie iesniedz tikai elektroniskā veidā, vēlams parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Noslēguma darbu pielikumi var būt arī maketu, plakātu, priekšmetu, u. c. formā.

Līdz ar to, mācībspēkus, kuri vada noslēguma darbus, lūdzu informēt studentus, ka drukātā veidā un iešūtos cietos vākos darbus iesniegt vairs nevajag.
Lai atvieglot darbu komisijai, var (bet nav obligāts pienākums) izdrukāt un parastā mapē ielikt darbu uz aizstāvēšanu, bet pēc aizstāvēšanas izdrukātos darbus studenti varēs saņemt atpakaļ.

  • 14 Septembris 2023

Informatīvs materiāls ar norādījumiem "Noslēguma darba" rakstīšanai

Lūgums viesiem studiju programmas noslēguma darba rakstītājiem iepazīties ar informatīvo materiālu!

Norādījumi noslēguma darbiem

  • 7 Jūlijs | 2023

IEEEI personāls

Industriālās elektronikas, elektrotehnikas un enerģētikas institūta personāls

Apskatīt dokumentu
  • 19 Janvaris | 2020

S klases Mercedes ražos pēc Latvijā izstrādātas metodes

  • 18 Februāris | 2019

Noslēguma darbu saturs un to vērtēšana

Studentiem un mācībspēkiem lūgums iepazīties ar noslēguma darbu satura un tā vērtēšanas kritērijiem 2018./2019.m.g.! (papildināts)

Apskatīt dokumentu

Studijas

Noslēguma darba tēmas

Iepriekšējo gadu un pašreizējā mācību gada

Izlasīt vairāk

Dokumenti noslēguma darbam

Iesniegumi, veidlapas, vadlīnijas

Izlasīt vairāk

Mācību materiāli

Programmatūra, dokumenti laboratorijas darbiem

Izlasīt vairāk

Prakse

Vispārēja informācija, dokumenti, paraugi, iespējas

Izlasīt vairāk

Mūsu vadība

Oskars Krievs

Industriālās elektronikas, elektrotehnikas un enerģētikas institūta direktors

Sazinieties ar mums!

E-pasts

Industriālās elektronikas, elektrotehnikas un enerģētikas institūts | Oskars Krievs | oskars.krievs@rtu.lv

Adrese

Āzenes iela 12-K1, Rīga, LV-1048