Tēmas

2019./2020. piedāvātās noslēguma darba tēmas

Piezīme:
Visu IEEI mācībspēku piedāvātās tēmas nav pieejamas šajā sarakstā. Interesēties pie vēlamā mācībspēka.
Studenti var piedāvāt savas noslēguma darba tēmas, saskaņojot ar zin.vadītāju.

Saraksts ir atjaunots 11.dec. 2019.

BDP - bakalaura darbs ar projekta daļu
IP - inženierprojekts
MD - maģistra darbs

Zin.vad. Tēma
BDP A.Avotiņš Viedo ielu apgaismojuma sistēmu izpēte un kustības sensoru sistēmas izstrāde
BDP A.Avotiņš Siltumnīcu un to apgaismojuma sistēmu izpēte, analīze, salīdzinošs novērtējums un energoefektīvu risinājumu izstrāde neautomatizētām siltumnīcām
BDP A.Avotiņš EEF ēkas enerģijas patēriņa analīze un energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumu izstrāde
IP A.Avotiņš Modulāras sensoru un laistīšanas sistēmas izstrāde dažādu siltumnīcu automatizācijas pielietojumam
IP A.Avotiņš Fotoelektrisko saules paneļu sistēmu izmantošanas iespēju izpēte daudzstāvu ēkām un praktisku piemēru izstrāde
MD P.Apse-Apsitis Elektrotransporta uzlādes enerģijas plūsmas monitoringa sistēmas izpēte un izstrāde
MD P.Apse-Apsitis Elektrotransports viedajos elektroenerģijas tīklos - divvirzienu enerģijas plūsmas monitorings
MD V.Bražis Elektriskās piedziņas laboratorijas stenda izstrāde
MD V.Bražis Laboratorijas stenda PID-regulatora izstrāde
BD A.Bogdanovs 1.7 kV 650 A IGBT pustilta draivera izstrāde (sadarbībā ar A/S RER)
BD A.Bogdanovs Silīcija karbīda (SiC) MOP lauktranzistoru izmantošana pārveidotājos ar nominālu spriegumu līdz 1kV – iespējas un izaicinājumi (sadarbībā ar A/S RER)
MD A.Bogdanovs Automobiļu pārveidotāja vadība ar netiešiem viena strāvas devēja mērījumiem un saistītiem induktoriem (sadarbībā ar A/S RER)
MD A.Bogdanovs Silīcija karbīda (SiC) MOP lauktranzistoru pustilta draivera izstrāde (sadarbībā ar A/S RER)
BDP A.Potapovs Attālināta bezvadu monitoringa un vadības sistēmu izpēte un izstrāde
BDP A.Potapovs 3D printeru elektrisko shēmu un programmnodrošinājuma risinājumu izpēte
MD A.Potapovs Tenzorezistoru svaru sensoru pielietošanas iespēju izpēte nepārtraukta svara mērījumu sistēmās
BDP I.Galkins Robotizētu medicīnisko manipulatoru pseidobionisko atgriezenisko saišu izstrāde un izpēte
BDP/IP/MD I.Galkins Protēžu stiprinošo elementu diagnostikas sistēmas izveide
BDP I.Galkins Ortopēdiskās un sociālās rehabilitācijas adaptīvo asistējošo transportlīdzekļu elektrisko un vadības tehnoloģiju izstrāde un izpēte
BDP I.Galkins Siltumcauruļu/siltumcilpu izmantošana rehabilitācijas transportlīdzekļu elektrisko piedziņu dzesēšanai
BDP/IP/MD I.Galkins Viedā apgaismošanas tīkla izstrāde ar maziem/kustīgiem gaismas avotiem
BDP/IP/MD I.Galkins Mirdzdiožu plūstoša/pakāpien-veida mikro-balasta izstrāde viedajam līdzsprieguma apgaismošanas tīklam
BDP/MD I.Galkins Siltumcauruļu/siltumcilpu izmantošana mirdzdiožu gaismekļos
BDP/IP/MD I.Galkins 3f(1f) tīklā sinhronizācijas mezgla izstrāde uz mikrokontrollera bāzes (vai programmējamas loģiskas bāzes)
BDP/MD I.Galkins Energoelektronikas pārveidotāju vadības mezgla izstrāde uz prognozēšanas principa bāzes
BDP/IP I.Galkins Veļas mazgāšanas mini-mašīnas renovācija
BDP/IP I.Galkins Elektriskā motorollera piedziņas(vai barošanas sistēmas, vai vadības konsoles) modernizācija un optimizācija
MD I.Rankis 3f nevadāmā taisngrieža slodzes strāvas bezinduktora veidošana
MD I.Rankis Nelineārās droseles izmantošanas iespējas DC/DC elektroniskajos pārveidotājos
BDP/IP K.Vītols Volkswagen e-Up! uzlāde izmantojot Compiso sistēmu
BDP/IP K.Vītols Automatizēta bateriju pretestības mērīšanas stenda izstrāde
BDP/IP K.Vītols Līdzstrāvas dzinēja testēšana ar dinamometrisko stendu
BDP/IP K.Vītols Baterijas pārvaldības sistēmas izstrāde 16 elementu LiFePO4 baterijai
BDP M.Stunda Izejas strāvu mērķēdes risinājumi trīsfāžu piedziņas invertoros
BDP M.Stunda Parazītiskās induktivitātes ietekme uz tranzistora komutāciju
BDP M.Stunda H-tilta modulācijas stratēģijas līdzsprieguma kolektordzinēja vadībai
BDP M.Stunda Tranzistoru aizvara vadības izolētās barošanas slēgumi spēka pārveidotājos
BDP M.Stunda Atgriezeniskās saites un modulācijas paņēmieni BLDC elektromotoru piedziņā
BDP M.Stunda Procesora un energoelektronikas saskarnes slāņa izpēte un izstrāde uz STM32 mikrokontrollera bāzes
BDP/IP N.Kuņicina Apnoja paškontrolera izstrāde neiznēsāto bērnu dzīvības funkciju nodrošināšanai
BDP/IP N.Kuņicina Sensoru tīklu tehnoloģiju lietojumi elektroapgādes tīkla modernizācijas projektos
BDP/IP N.Kuņicina Sensoru sistēmu darba un avārijas barošanas shēmu izstrāde
MD N.Kuņicina Elpas aiztures identifikācijas un "Apnoja" paškontrolera vadības algoritma izstrāde neiznēsāto bērnu dzīvības funkciju nodrošināšanai
MD N.Kuņicina Vadības funkcionalitātes paaugstināšanas iespēju salīdzinājums un izpēte Sadales tīkla 20kV GVL modernizācijas projektiem
MD N.Kuņicina Attālinātas bezvadu sensoru tīkla barošanas sistēmas kvalitātes parametru analīze
BDP R.Poriņš Vairāksensoru attāluma mērīšanas sistēmas izveide izmantojot FPGA un kapacitīvos sensorus
BDP R.Poriņš Kapacitīvo sensoru elementu izmēra un formas analīze detektēšanas attāluma palielināšanai
BDP R.Poriņš Industriālā robota motoru strāvas mērījumu apvienošana ar tā asu leņķiem. Strāvas profilu izveide
BDP R.Poriņš Materiālu izstrāde praktiskajiem darbiem ar Raspberry Pi
BDP A.Suzdaļenko RapidSCADA pielietojums mājsaimniecības automatizācijai
BDP A.Suzdaļenko Elektrisko slodžu netiešās atpazīšanas un uzskaites metožu izpēte
MD A.Suzdaļenko Strāvas bezsensoru metodes izpēte spēka elektronikas pārveidotāju vadībā
MD A.Suzdaļenko Spēka elektronikas pārveidotāju parazītisko shēmas elementu automātisko atpazīšanas metožu izpēte
MD A.Suzdaļenko RapidSCADA funkcionalitātes paplašināšana ar datorredzes moduli