Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts

Aktualitātes

 • 27 Februāris 2019

Studiju programmas “Elektrotehnoloģiju datorvadība” studentu noslēguma darbu priekšaizstāvēšanās notiks 11.aprīlī

plkst. 10:00 – klātienes studentiem

 • Bakalaura darbs, bakalaura darbs ar projekta daļu – Telpa nr. 521
 • Maģistra darbs, inženierprojekts – Telpa nr. 508
plkst. 15:00 – neklātienes studentiem
 • Bakalaura darbs, bakalaura darbs ar projekta daļu – Telpa nr. 521
 • Maģistra darbs, inženierprojekts – Telpa nr. 508

Apskatīt detalizētāku informāciju!

 • 27 Februāris 2019

Iespēja pieteikties kursam “Industriālās robotikas pamati”

Kursu vadīs Dr.sc.ing Dāvis Meike. Inženierzinātņu doktors Dāvis Meike ir ražošana plānošanas inženieris Mercede-Benz rūpnīcā Vācijā
Kursa ietvaros

 • lekcijas par robotikas vēsturi, pamatprincipiem, attīstību un situāciju industrijā
 • ievads KUKA industriālā robota programmēšanā
 • praktiskās nodarbības- KUKA industriālā robota programmēšana laboratorijā
Lekcijas un praktiskās nodarbības notiks
15.,16. un 17.aprīlī
no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, Āzenes ielā 12/1 – 521.

Lai pieteiktos kursam “Industriālās robotikas pamati”, raksti savu vārdu, uzvārdu, studiju šifru un kursu uz: jolanta.graudone@rtu.lv

 • 22 Februāris 2019

Prakses iespēja EDI

Elektronikas un Datorzinātņu institūts aicina praksē “Adaptronikas” un “Elektrotehnoloģiju datorvadības” studiju programmu studentus.

Apskatīt sludinājumu!
 • 18 Februāris 2019

Noslēguma darbu saturs un to vērtēšana

Studentiem un mācībspēkiem lūgums iepazīties ar noslēguma darbu satura un tā vērtēšanas kritērijiem 2018./2019.m.g.! (papildināts)

Apskatīt dokumentu
 • 23 Janvāris 2018

"Elektrotehnoloģiju datorvadība"
noslēguma darbu tēmu iesniegšana!

Pēdējā kursa studentiem darba uzdevumu lapas kopā ar iesniegumu Dekānam (neklātienes un vakara studiju studentiem – Iesniegums Neklātienes un vakara studiju departamenta direktorei) par darba tēmu jāiesniedz Jolantai Graudonei (jolanta.graudone@rtu.lv), Āzenes ielā 12/1, 510. kab.!
Pieņemšanas laiki:
Pirmdiena: 9:00-17:00,
Trešdiena: 9:00-17:00;
Lūdzu, vēlreiz pārliecināties vai e-pasts, telefons, darba tēma (abās valodās) un darba vadītājs norādīts pareizi!

 • 18 Oktobris 2018

IEE katedras mācībspēki

Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras mācībspēki un viņu zinātniskā/profesionālā joma.

Apskatīt dokumentu

Studijas

Noslēguma darba tēmas

Iepriekšējo gadu un pašreizējā mācību gada

Izlasīt vairāk

Dokumenti noslēguma darbam

Iesniegumi, veidlapas, vadlīnijas

Izlasīt vairāk

Mācību materiāli

Programmatūra, dokumenti laboratorijas darbiem

Izlasīt vairāk

Prakse

Vispārēja informācija, dokumenti, paraugi, iespējas

Izlasīt vairāk

Mūsu vadība

Leonīds Ribickis

Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta direktors

Pēteris Apse-Apsītis

Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras vadītājs

Andrejs Podgornovs

Elektrofizikas katedras vadītāja p.i.

Sazinieties ar mums!

E-pasts

ieei@rtu.lv

Tālrunis

+371 6 708 9919

Adrese

Āzenes iela 12-K1, Rīga, LV-1048