Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts

Aktualitātes

  • 29 Maijs 2020

Izmaiņas studiju darba grafikā

Dēļ ārkārtējās situācijas valstī, 07.04.2020. ir izdots Rīgas Tehniskās universitātes rektora rīkojums Nr. 01000-1.2-e/30 un veiktas izmaiņas 2019./2020. un 2020./2021. akadēmiskā gada studiju darba grafikā.

Pavasara semestris: 27.01.2020.- 14.08.2020.

Noslēguma darbu:
-> priekšaizstāvēšana: 14.maijā 21.maijā
-> nodošana: līdz 2020.g. 17.jūnijam (Iesniegt Darjai Korabickai, Āz.12/1 - 505.telpa)
-> aizstāvēšana: 2020.g. 30.jūnijā, 2.jūlijā, 7.jūlijā, 9.jūlijā

  • 15 Janvāris 2020

SIA EMT prakses iespējas!

SIA EMT piedāvā iziet praksi ražošanas uzņēmumā, kur veicami šādi prakses uzdevumi:
1) Esoša ūdens plūsmas mērītāju pārbaudes stenda līdz 150mm modernizācija.
2) Sūkņu stacijas vadība ar frekvences pārviedotāju, attālinātās nolasīšanas sistēmas izveide un palaišana darbā.
Uzdevuma izpildes rezultāts: Pilnībā aprakstīts mērīšanas process, matemātiskā formulas datoranalīzes programmas izstrāde, datu bāžu izveidošana, korekcijas koeficientu izstrāde, salīdzinot ar etalona plūsmas mērītāju. Interesentiem sazināties ar:
Dzintars Mednis
Valdes loceklis
SIA’”EMT”
Jelgavas iela 42, Rīga, Latvija, LV-1004
Tālr.: +371 67 602 020
Mob: +371 26 363 333
e-pasts: dzintars@emt.lv

  • 27 Janvāris 2020

Noslēguma darba iesniegumi un uzdevumu iesniegšana!

Programmas “Elektrotehnoloģiju datorvadība ” un “Adaptronika” noslēguma darbu iesniegumus, uzdevumus, kā arī pašus darbus iesniegt iespējams Āz12/1-505.kab.:
Otrdienās (10:00-17:00)
Trešdienās (10:00-17:00)
Ceturtdienās (10:00-17:00)

Nepieciešamības gadījumos iespējams vienoties par citu laiku, iepriekš sazinoties ar Darju Korabicku (darja.korabicka@rtu.lv)

Noslēguma darbu iesniegumu un uzdevumu nodošanas termiņš - 10.februāris plkst. 16.00.

Noslēguma darbu nodošanas termiņš - 13.maijs plkst. 17.00.

Sadaļā Dokumenti ir pieejami iesniegumu paraugi.
  • 19 Janvaris 2020

S klases Mercedes ražos pēc Latvijā izstrādātas metodes

  • 16 Decembris 2019

Prakse: LESLA Technologies

A Startup Electronics company LESLA Technologies is looking for full and part time Electronics Engineers

"Senior Electronics Engineer"

SEE Duties and responsibilities!

To apply please send your CV and cover letter to cv@lesla.eu

  • 16 Decembris 2019

Prakse: LESLA Technologies

A Startup Electronics company LESLA Technologies is looking for full and part time Electronics Engineers

"Junior Electronics Engineer"

JEE Duties and responsibilities!

To apply please send your CV and cover letter to cv@lesla.eu

  • 18 Februāris 2019

Noslēguma darbu saturs un to vērtēšana

Studentiem un mācībspēkiem lūgums iepazīties ar noslēguma darbu satura un tā vērtēšanas kritērijiem 2018./2019.m.g.! (papildināts)

Apskatīt dokumentu
  • 18 Oktobris 2018

IEE katedras mācībspēki

Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras mācībspēki un viņu zinātniskā/profesionālā joma.

Apskatīt dokumentu

Studijas

Noslēguma darba tēmas

Iepriekšējo gadu un pašreizējā mācību gada

Izlasīt vairāk

Dokumenti noslēguma darbam

Iesniegumi, veidlapas, vadlīnijas

Izlasīt vairāk

Mācību materiāli

Programmatūra, dokumenti laboratorijas darbiem

Izlasīt vairāk

Prakse

Vispārēja informācija, dokumenti, paraugi, iespējas

Izlasīt vairāk

Mūsu vadība

Leonīds Ribickis

Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta direktors

Oskars Krievs

Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras vadītājs

Anastasija Žiravecka

Elektrofizikas katedras vadītāja

Andrejs Podgornovs

Elektrisko mašīnu un aparātu katedras vadītājs

Sazinieties ar mums!

E-pasts

ieei@rtu.lv

Tālrunis

+371 6 708 9919

Adrese

Āzenes iela 12-K1, Rīga, LV-1048